Thời gian: Từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10
Học phí: 500USD cho thanh toán trước ngày 31 tháng 7
Sau ngày 31 tháng 7: 600USD - phụ thuộc vào số người đăng ký

(more…)

Ngày diễn ra: Chủ nhật ngày 13 tháng 5
Thời gian: 10:00 - 17:00
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ & Cafe
Học phí: 30USD
Khi đi cùng với 01 người bạn, sẽ chỉ phải thanh toán: 29USD/ 01 người

(more…)

Ngày diễn ra: Từ 26 tháng 4 đến 14 tháng 5
Thời gian: 13:00 - 15:00 Thứ 5 hàng tuần
Học phí: Early Bird: 2,200,000 VND cho thanh toán trước 8 tháng 4
Sau 8 tháng 4: 2,600,000VND

(more…)

Start from: 19th March ( Monday)
Time: 6:30 - 7:45 a.m Monday
6:30 - 7:45 a.m Wednesday

(more…)

Lịch học: 12:00 - 13:00 Thứ 2
12:00 - 13:00 Thứ 4
Khai giang: Ngày 19 tháng 3 (Thứ 2)
Học phí: 900,000VND/Tháng

(more…)

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly